ستاد بازسازی عتبات عالیات

زیارت نیابتی

جهت ثبت نام در طرح زیارت نیابتی فرم ذیل را کامل نمایید.

* نام و نام خانوادگی:
شماره همراه:
استان محل زندگی:
* به نیابت از
خودم دیگران
کربلا
نیت: