ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات

پرداخت نذورات استان فارس

قابل پرداخت با تمامی کارت های بانکی عضو شتاب 

ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان فارس

نام و نام خانوادگی:
شماره تماس:
شهرستان:
پروژه:
مبلغ:
ریال
درگاه پرداخت: