ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات

پرداخت نذورات اردبیل

قابل پرداخت با تمامی کارت های بانکی عضو شتاب

نام و نام خانوادگی:
شماره تماس همراه :
اعداد به انگلیسی و بدون فاصله وارد شود
شهرستان:
پروژه:
* مبلغ:
ریال
* درگاه پرداخت: