ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات

در خواست پرداخت اقساطی

جهت در خواست پرداخت نذورات به صورت اقساطی فرم ذیل را تکمیل نمایید

نام و نام خانوادگی:
شماره تماس همراه :
اعداد به انگلیسی وارد شود
استان:
شهرستان محل سکونت:
آدرس کامل:
مبلغ کل:
مبلغ با اعداد انگلیسی وارد شود.
تعداد اقساط
12 ماهه (یکساله)
24 ماهه (دوساله)
36 ماه (سه ساله)
48 ماهه ( چهارساله)