ستاد بازسازی عتبات عالیات

مسابقه کتاب خوانی میثاق نامه مکتب شهید حاج قاسم