اخبار

جلسه

برگزاری جلسه مشترک ستاد بازسازی عتبات عالیات استان آذربایجان غربی با اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات

جلسه

شرکت رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان آذربایجان غربی در جلسه هیئت امناء ستاد شهرستان نقده

جلسه

برگزاری جلسه وبینار (ویدئو کنفرانس)

انعقاد تفاهم نامه

انعقاد تفاهم نامه همکاری فیمابین ستاد بازسازی عتبات عالیات استان آذربایجان غربی با شرکت گاز استان
۱