اخبار
مسئول ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات بخش قره پشتلو شهرستان زنجان

برگزاری جلسه هیئت امناء ستاد بخش قره پشتلو شهرستان زنجان

مسئول ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات بخش قره پشتلو شهرستان زنجان اظهار کرد: جلسه هیئت امناء ستاد توسعه و بازسازی بخش قره پشتلو شهرستان زنجان با حضور اعضاء و به ریاست بخشدار محترم بخش جناب آقای زمانی در محل بخشداری قره پشتلو برگزار گردید.
مسئول امور اصناف و بازاریان ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان زنجان

برگزاری جلسه کمیته اصناف و بازاریان ستاد استان زنجان

مسئول امور اصناف و بازاریان ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان زنجان اظهار کرد: جلسه هماهنگی کمیته امور اصناف و بازاریان ستاد استان زنجان برگزار گردید.
مسئول امور فرهنگی و روابط عمومی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان خدابنده:

برگزاری نشست توجیهی رابطین ستاد شهرستان خدابنده

مسئول امور فرهنگی و روابط عمومی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان خدابنده اظهار کرد: نشست توجیهی رابطین ستاد شهرستان خدابنده در محل دفتر امام جمعه محترم قیدار برگزار گردید.
مسئول شعبه ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات در بخش بزینه رود شهرستان خدابنده

برگزاری جلسه تجلیل و قدردانی از خیرین و رابطین ستاد بزینه رود خدابنده

مسئول شعبه ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات در بخش بزینه رود شهرستان خدابنده اظهار کرد: جلسه تجلیل و قدردانی از خیرین و رابطین ستاد بخش بزینه رود در محل دفتر امام جمعه محترم بزینه رود برگزار گردید. 
مسئول امور اصناف و بازاریان ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان زنجان

برگزاری جلسه کمیته اصناف و بازاریان ستاد استان زنجان

مسئول امور اصناف و بازاریان ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان زنجان اظهار کرد: جلسه هماهنگی کمیته امور اصناف و بازاریان ستاد استان زنجان برگزار گردید.
مسئول ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات بخش انگوران شهرستان ماهنشان:

برگزاری جلسه هیئت امناء ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات بخش انگوران شهرستان ماهنشان

مسئول ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات بخش انگوران شهرستان ماهنشان اظهار کرد: جلسه هیئت امناء ستاد بخش انگوران با حضور جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا حکیمی فر امام جمعه محترم دندی ، جناب آقای امیرخانی معاون محترم جذب مشارکتهای مردمی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان و سایر اعضاء محترم برگزار گردید.
مسئول امور بانوان ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان ابهر:

برگزاری جلسه هماهنگی آبان ماه بانوان رابط ستاد شهرستان ابهر

مسئول امور بانوان ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان ابهر اظهار کرد: جلسه هماهنگی آبان ماه بانوان رابط ستاد شهرستان ابهر در محل دفتر ستاد شهرستان برگزار گردید.
مسئول ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان سلطانیه:

برگزاری جلسه هیئت امناء ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان سلطانیه

مسئول ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان سلطانیه اظهار کرد: جلسه هیئت امناء ستاد شهرستان سلطانیه با حضور جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا حسینی نسب امام جمعه محترم سلطانیه ، جناب آقای امیرخانی معاون محترم جذب مشارکتهای مردمی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان و جناب سرهنگ محمدی فرمانده محترم سپاه شهرستان سلطانیه و سایر اعضاء محترم برگزار گردید.
مسئول امور اصناف و بازاریان ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان زنجان

برگزاری جلسه کمیته اصناف و بازاریان ستاد استان

مسئول امور اصناف و بازاریان ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان زنجان اظهار کرد: جلسه هماهنگی کمیته امور اصناف و بازاریان استان زنجان برگزار گردید.
مسئول امور فرهنگی و روابط عمومی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان خدابنده

برگزاری نشست توجیهی بانوان رابط ستاد شهرستان خدابنده

موسوی مسئول امور فرهنگی و روابط عمومی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان خدابنده اظهار کرد: نشست توجیهی بانوان رابط ستاد شهرستان خدابنده در دفتر امام جمعه محترم قیدار برگزار گردید.
۱
پرطرفدارترین