اخبار
۳۰ هزار ماسک توسط موکب شهدای مدافعان حرم تولید و در مناطق مختلف اندیمشک توزیع شد

مسئول موکب شهدای مدافعان حرم اندیمشک خبر داد ۳۰ هزار ماسک توسط موکب شهدای مدافعان حرم تولید و در مناطق مختلف اندیمشک توزیع شد

ماهرو از توزیع ۳۰ هزار ماسک در مناطق مختلف اندیمشک موکب شهدای مدافعان حرم خبر داد و گفت: این موکب با حضور ۱۰۰ نفر در قالب دو گروه خواهران و برادران با انجام اقدامات مختلف به مقابله با ویروس کرونا پرداخته است.
تلاش بی وقفه خواهران جهادگر مرتبط با امور بانوان ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان اهواز در تهیه ماسک و دستکش

تلاش بی وقفه خواهران جهادگر مرتبط با امور بانوان ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان اهواز در تهیه ماسک و دستکش

تلاش بی وقفه خواهران جهادگر مرتبط با امور بانوان ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان اهواز در تهیه ماسک و دستکش
۱