نیاز فوری مواکب شلمچه و چذابه به آب معدنی

نیاز فوری مواکب شلمچه و چذابه به آب معدنی

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خوزستان با اشاره به کمبود آب آشامیدنی در دو مرز شلمچه و چذابه، گفت: افراد خیر و کسانی که قصد دارند نذورات خود را به مواکب دهند برای تهیه آب معدنی و ارسال آن به مواکب اقدام کنند.
اخبار