نمایی از تخریب گنبد و دیواره های حرم مطهر امامین عسکریین (ع) توسط تروریست ها

نمایی از تخریب دیواره های حرم امامین عسکریین (ع) درشهر سامراء

نمایی از تخریب گنبد حرم مطهر امامین عسکریین (ع) توسط تروریست ها

نمایی از تخریب دیواره های ورودی حرم امامین عسکریین توسط گروه تروریستی داعش

نمایی از داخل ضریح مطهر و نورانی امامین عسکریین (ع) در شهر سامراء

نمایی از زیارت زائرین ضریح مطهر و نورانی امامین عسکریین علیهما السلام در شهر سامراء

نمایی از حرم مطهر امامین عسکریین علیهما السلام در سامراء

نمایی از بازسازی حرمین عسکرین (ع) در سامراء

نمای زیبا از گنبد و ضریح شش گوشه امامین عسکریین علیهما السلام

نمای زیبا از ضریح و گنبد امامین عسکریین در سامراء

قبلی۳بعدی