دیدار با فرماندار شهرستان نورآباد

در این دیدار که در محل دفتر فرمانداری شهرستان نورآباد و با حضور آقای حقی پور رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان لرستان و معاونین و مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان نورآباد برگزار گردید برنامه ها و ....

دیدار با فرماندار محترم شهرستان رومشکان

در این دیدار که با حضور رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان لرستان و مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان رومشکان و همراهان در دفتر فرمانداری شهرستان رومشکان برگزار شد

قدردانی از خادمین موکب انصار الحسین(ع) شهرستان رومشکان

درجلسه ای که با حضور امام جمعه محترم و فرماندار محترم شهرستان رو مشکان و با حضور رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان لرستان در شهرستان رومشکان برگزار گردید از خادمین موکب انصار الحسین(ع) شهرستان رومشکان قدردانی و تجلیل بعمل آمد .

دیدار با فرماندار محترم شهرستان پلدختر

در این دیدار که با حضور رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان لرستان و مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان پلدختر و همراهان در دفتر فرمانداری شهرستان پلدختر برگزار شد

دیدار با فرماندار محترم شهرستان کوهدشت

در این دیدار که با حضور رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان لرستان و مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان کوهدشت و همراهان در دفتر فرمانداری شهرستان کوهدشت برگزار گردید .
۲