دوخت روپوش مضجع مطهر امامین عسکریین(علیهما السلام)

سامرا -ضریح مطهر امامین عسکریین(ع)

بازسازی ضریح امامین عسکریین (ع) بعد از سالهای انفجار و تخریب این حرم مقدسه نوید روزهای بهتر برای عاشقان خاندان عصمت و طهارت شد.

سامراء - ساخت صندوقچه های قبور حرم مطهر امامین عسکریین (علیهما السلام)

سامراء - احیا و ترمیم درب های تاریخی حرم مطهر امامین عسکریین علیهما السلام

سامراء - رسمی بندی گره چینی و مقرنس کاری رواق های حرم مطهر امامین عسکریین علیهما السلام

سامراء - راه اندازی کارگاه شستشوی پتو و فرش حرم مطهر امامین عسکریین علیهما السلام

سامراء - بازسازی و تعویض سنگ حرم مطهر امامین عسکریین علیهما السلام

سامراء - بازسازی ایوان باب القبله حرم مطهرامامین‌عسکریین علیهما السلام

سامراء - احداث‌و تجهیزنانوایی

سامراء - احداث و تامین بخشی از تجهیزات مضیف حرم مطهر امامین عسکریین علیهما السلام

۱بعدی