کاظمین مقدسه

ساخت، انتقال و نصب درب‌های جدید حرم مطهر امامین جوادین(علیهما السلام)

کاظمین مقدسه

دوخت روپوش مضجع و کتیبه ملیله دوزی دور ضریح مطهر و پرده های ملیله حرم مطهر امامین جوادین(علیهما السلام)

کاظمین مقدسه

بازسازی و تعویض سنگ کف و دیواره های ایوان های جنوبی، غربی و شرقی حرم مطهر امامین جوادین(علیهما السلام)

قبلی۲